Odbiornik RDT2000 służy do monitorowania lub retransmisji nadawanego sygnału stacji radiowej. Oprogramowanie sterujące odbiornika umożliwia zdalną i bezpośrednią kontrolę parametrów transmisji.

Podstawową funkcją odbiornika jest sekwencyjne monitorowanie do 10 wybranych częstotliwości z definicją nazwy, częstotliwości i poziomu sygnału dla każdej z nich. Dzięki dwóm wejściom antenowym RDT2000 możne dokonywać pomiarów z dwóch anten (np. kierunkowych)  lub pomiaru porównawczego z wyjściem monitorującym z nadajnika.

Odbiornik dokonuje pomiaru następujących parametrów:

 • poziom sygnału z anteny odbiorczej
 • poziomu dewiacji podnośnej RDS 57 kHz oraz danych przesyłanych przez RDS
 • poziom dewiacji powodowanej przez pilota 19 kHz
 • poziomu kanału lewego
 • poziomu kanału prawego
 • poziomu dewiacji MPX
 • odbiornik potrafi powiadamiać o zaistniałej sytuacji alarmowej (wybrane parametry poza zdefiniowanym zakresem): 
 • bezpośrednio do komputera poprzez złącze RS 232
 • za pośrednictwem modemu GSM.

Podstawowe parametry:

Zasilanie 230V/50Hz
Pobór mocy < 20VA
Zakres częstotliwości odbieranych:  87,5 do 108 MHz
Czułość 30.00 µV (stereo) 4 µV (mono)
Impedancja wejściowa wejść antenowych 1 i 2 75(50) ohm
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Obudowa typu 1U 19″ RACK
Zniekształcenia dla fmod=1kHz lepsze niż 0,4%.
Sygnał/szum, z włączoną deemfazą, dla dewiacji=75kHz lepszy niż 57 dB.
Selektywność +/- 300kHz 55 dB, +/- 400 kHz 75 dB
Separacja miedzy kanałowa stereo 45 dB

Dodatkowo odbiornik posiada:

 • Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków
 • Jack 6,3mm stereo – wyjście słuchawkowe
 • Klawiaturę sterującą
 • Diody LED sygnalizujące stan pracy
 • Cztery niezależne przełączające przekaźniki (3 podwójne i jeden pojedynczy)
 • Dwa niezależne wejścia przetwornika ADC z wyprowadzonym zasilaniem 5V/100mA
 • Dwa gniazda antenowe
 • Dwa gniazda Jack 6,3mm wyjście kanału lewego i prawego, symetryczne.