System monitoringu sieci radiofonicznej UKF-FM składa się z odbiornika monitorującego RDT3000, oprogramowania, bazy danych oraz interfejsów LAN i GSM.

Właściwości systemu:

 • zarządzanie siecią odbiorników monitorujących zobrazowane w postaci mapy terenu.
 • odbierania informacji z odbiorników, zarówno sytuacji alarmowych jak i parametrów podczas normalnej pracy
 • archiwizacja odebranych danych w bazie danych SQL
 • rozsyłanie informacji o zdarzeniach alarmowych do obsługi technicznej za pomocą SMS lub e-mail.
 • podgląd odbieranych parametrów sygnału na wielu stanowiskach (poprzez serwer pośredniczący – proxy)
 • podgląd odbieranych parametrów w czasie rzeczywistym
 • medium transmisyjnym do urządzenia może być lokalny port komputera, modem GPRS (APN), lub sieć LAN
 • bezstratne zgłaszanie sytuacji alarmowych (w przypadku chwilowego braku połączenia z odbiornikiem)
 • dwa tryby pracy: ciągłego powiadamiania lub powiadamiania w momencie zaistnienia sytuacji alarmowej i w momencie powrotu do stanu normalnego. Konfigurowalne osobno dla każdej monitorowanej częstotliwości.
 • wszystkie odbiorniki widoczne są jako wirtualne serwery LAN
 • definiowanie praw dostępu do urządzeń.
 • wiadomości potwierdzające odebranie alarmu przez obsługę techniczną
 • wizualizacja, zapis lub wydruk zachowanych parametrów sygnału transmisyjnego
 • generowanie zestawień na podstawie zgłoszonych sytuacji alarmowych
 • zróżnicowanie poziomów dostępu (użytkownik, administrator)
 • aplikacje klienckie pracują w systemie Windows (2000,2003, XP) aplikacje serwerowe Windows lub Linux

Opis działania systemu

Odbiornik RDT3000 w przypadku wykrycia sytuacji alarmowej wysyła natychmiast informacje do serwera głównego, oraz dodatkowo zapisuje tę informację w wewnętrznej pamięci, na wypadek, gdyby w danym momencie przesłanie wiadomości się nie powiodło – ta druga wiadomość odczytywana jest przez serwer automatycznie. Serwer odbierając informacje alarmową generuje wpis do bazy danych, oraz dodatkowo wysyła SMS-y na podane numery tel. i wiadomości e-mail na podane adresy, jeśli oczywiście te funkcje są włączone. Działająca na komputerze aplikacja podglądu wyświetla dane alarmu, oraz zaznacza obiekt (odbiornik), który alarm zgłosił. Obsługa techniczna w momencie otrzymania informacji przez SMS, e-mail lub zauważenia zaznaczenia na mapie, łączy się z alarmującym urządzeniem w celu zweryfikowania alarmu, określenia jego przyczyny i podjęcia działań usuwających sytuacje alarmową. Po ustaniu sytuacji alarmowej, obsługa techniczna może dodać, oraz powiązać z zaistniałymi alarmami, notatkę opisującą podjęte działania oraz ich efekt. Użytkownik o statusie administratora, za pomocą osobnej aplikacji, ma możliwość zmiany konfiguracji systemu, generowania raportów oraz kontroli reakcji obsługi technicznej.